Historie systému

Suchý dům

1806

Prof. Reuss objevil, že voda se pod vlivem elektrického napětí vždy pohybuje od kladného k zápornému pólu.

Suchý dům

1910

S využitím uvedeného poznatku byla "praelektroosmózou" vysoušena rašelina, obilí a uhlí.

Suchý dům

1935

Paul Ernst vyvinul první fungující elektroosmotické zařízení k vysoušení vlhkého zdiva.

Suchý dům

1960

Od tohoto data jsou Traberovým a Ernstovým elektrofyzikálním postupem vysoušeny stavby jako je stará radnice v Mnichově, Bavorský správní soud a mnoho jiných.

Suchý dům

1962

Díky trvalému pokroku v oblasti elektrofyziky byla poprvé úspěšně použita dále nepřetržitě vyvíjená Ernstova - Traberova elektroosmotická bezkabelové zařízení.

Suchý dům

1985

Spoluprací původních vynálezců Ernsta a Trabera s firmou Gutzat & Gutzat GmbH a s využitím mnohaletých zkušeností s vysoušením zdiva se podařilo vyvinout bezkontaktní systém odvlhčování staveb.

Suchý dům

2007

Výročí 200 let od objevu elektroosmózy.

Suchý dům

2011

První pokusy o sestavení vlastního zařízení na principu tzv. molekulárního odvlhčování pozdějším zakladatelem společnosti JarMaHd Jaroslavem Řezáčem.

Suchý dům

2018

Založení společnosti JarMaHd a vstup na český a slovenský trh.

Suchý dům

2021

Vznik nové značky SUCHÝ DŮM, která je stěžejním programem společnosti JarMaHd.

Zákaznická linka +420 792 289 583
E-mail info@suchydum.com
Výrobce SUCHÝ DŮM s.r.o.